PHÂN CÔNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH HỌC TRỰC TIẾP TRỞ LẠI TRƯỜNG

PHÂN CÔNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH HỌC TRỰC TIẾP TRỞ LẠI TRƯỜNG

I. Đối với Ban giám hiệu, Văn thư, Kế toán, thiết bị-thư viện:

            Vệ sinh, sắp xếp phòng làm việc (công việc thực hiện trong ngày thứ Sáu 07/01/2022)

II. Đối với giáo viên, nhân viên còn lại:

        Sáng thứ Bảy, 08/01/2022:

1. Bố trí đủ số bàn ghế học sinh, giáo viên tại các phòng học, gắn bảng các lớp (bảng tên lớp, 5 điều Bác Hồ dạy, dạy tốt-học tốt)

            Trương Thanh Liệu (tổ trưởng),  Đoàn Minh Tâm, Từ Hồng Lý, Nguyễn Trường Hải, Trương Ngọc Thành, Phan Thế Lực, Võ Đình Diện.

2. Sắp xếp phòng làm việc Đoàn-Đội, Công đoàn-Văn thể (bàn ghế, tủ, máy móc)

            Tô Đình Hảo,  Nguyễn Huy Hoàng

3. Vệ sinh lớp, kê bàn ghế ngay ngắn, trang trí cây xanh tại các lớp học

Tổ 1: Phụ trách phòng học các lớp 61, 62, 63, 64. Gồm 04 giáo viên sau:

            Nguyễn Huyền Chinh(tổ trưởng), Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Tú Anh.

Tổ 2: Phụ trách phòng học các lớp 71, 72, 73, 74. 74 Gồm 05 giáo viên sau:

            Nguyễn Thị Lộc (tổ trưởng), Hồ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Đào, Phan Ngọc Tân.

Tổ 3: Phụ trách phòng học các lớp 81, 82, 83, 84. Gồm các giáo viên sau:

            Đoàn Minh Tâm (tổ trưởng), Nguyễn Thị Thị Phương, Trần Ngọc Tầng, Võ Thị Hoàn.

Tổ 4: Phụ trách phòng học các lớp 91, 92, 93, 94, 95. Gồm các giáo viên sau:

            Trần Đình Bình (tổ trưởng), Lê Thị Thùy Như, Võ Hoàng Thiên Phước, Lê Thị Cát, Trần Thị Phương.

Tổ 5: Phụ trách phòng học khác Nghe nhìn, phòng vi tính, phòng học nhạc. Gồm các giáo viên sau:

            Lê Chí Minh (tổ trưởng) Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Ngọc Dung, Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Cô Trang Lộc, Cô An, Thầy Hòa

4. Vệ sinh khu nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, các khu vực rửa tay, khu vực khay và vòi nước uống của học sinh

            Nguyễn Thị Sang (tổ trưởng), Phan Thị Châu Nguyên, Cô Thương.

5.Từ sáng thứ 2(10/01/2021) trực ở cổng trường đo thân nhiệt và xít nước sát khuẩn cho học sinh và giáo viên, lưu ý có mặt lúc 6 giờ 30 phút để làm nhiệm vụ.

            Đoàn Minh Tâm (tổ trưởng), Lê Chí Minh, Trương Ngọc Thành, Võ Đình Diện                                                                                                                   

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

PHÂN CÔNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH HỌC TRỰC TIẾP TRỞ LẠI TRƯỜNG

I. Đối với Ban giám hiệu, Văn thư, Kế toán, thiết bị-thư viện:

            Vệ sinh, sắp xếp phòng làm việc (công việc thực hiện trong ngày thứ Sáu 07/01/2022)

II. Đối với giáo viên, nhân viên còn lại:

        Sáng thứ Bảy, 08/01/2022:

1. Bố trí đủ số bàn ghế học sinh, giáo viên tại các phòng học, gắn bảng các lớp (bảng tên lớp, 5 điều Bác Hồ dạy, dạy tốt-học tốt)

            Trương Thanh Liệu (tổ trưởng),  Đoàn Minh Tâm, Từ Hồng Lý, Nguyễn Trường Hải, Trương Ngọc Thành, Phan Thế Lực, Võ Đình Diện.

2. Sắp xếp phòng làm việc Đoàn-Đội, Công đoàn-Văn thể (bàn ghế, tủ, máy móc)

            Tô Đình Hảo,  Nguyễn Huy Hoàng

3. Vệ sinh lớp, kê bàn ghế ngay ngắn, trang trí cây xanh tại các lớp học

Tổ 1: Phụ trách phòng học các lớp 61, 62, 63, 64. Gồm 04 giáo viên sau:

            Nguyễn Huyền Chinh(tổ trưởng), Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Tú Anh.

Tổ 2: Phụ trách phòng học các lớp 71, 72, 73, 74. 74 Gồm 05 giáo viên sau:

            Nguyễn Thị Lộc (tổ trưởng), Hồ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Đào, Phan Ngọc Tân.

Tổ 3: Phụ trách phòng học các lớp 81, 82, 83, 84. Gồm các giáo viên sau:

            Đoàn Minh Tâm (tổ trưởng), Nguyễn Thị Thị Phương, Trần Ngọc Tầng, Võ Thị Hoàn.

Tổ 4: Phụ trách phòng học các lớp 91, 92, 93, 94, 95. Gồm các giáo viên sau:

            Trần Đình Bình (tổ trưởng), Lê Thị Thùy Như, Võ Hoàng Thiên Phước, Lê Thị Cát, Trần Thị Phương.

Tổ 5: Phụ trách phòng học khác Nghe nhìn, phòng vi tính, phòng học nhạc. Gồm các giáo viên sau:

            Lê Chí Minh (tổ trưởng) Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Ngọc Dung, Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Cô Trang Lộc, Cô An, Thầy Hòa

4. Vệ sinh khu nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, các khu vực rửa tay, khu vực khay và vòi nước uống của học sinh

            Nguyễn Thị Sang (tổ trưởng), Phan Thị Châu Nguyên, Cô Thương.

5.Từ sáng thứ 2(10/01/2021) trực ở cổng trường đo thân nhiệt và xít nước sát khuẩn cho học sinh và giáo viên, lưu ý có mặt lúc 6 giờ 30 phút để làm nhiệm vụ.

            Đoàn Minh Tâm (tổ trưởng), Lê Chí Minh, Trương Ngọc Thành, Võ Đình Diện                                                                                                                   

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Lịch | Biểu mẫu

Lịch | Biểu mẫu

Thăm dò ý kiến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 07 : 254
Tháng trước : 2.956