Trường THCS Lê Lợi được thành lập theo Quyết định số 1095/QĐ-CTUB ngày 08/8/2002 của chủ tịch UBND huyện Châu Đức trên ...